ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
04 lipca 2019 | Postępowanie 99/WZP/2019

Budowa kolejnego etapu kompleksowego zagospodarowania podwórka w kwartale ulic Strzelecka/Środkowa/Stalowa/Konopacka w ramach działań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Etap obejmuje budowę murów oporowych, wyrównanie mas ziemnych, oraz przebudowę zjazdu indywidualnego w pasie drogowym ulicy Konopackiej polegającej na przekształceniu trasy zjazdu, budowie nowej nawierzchni, małej architektury (donic wg projektu własnego).

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1
    3. Załącznik nr 2
    4. Załącznik nr 3
    5. Protokół rozstrzygnięcia