Załącznik nr 2- Formularz ofertowy | Usługa podstawienia kontenera, załadowanie oraz wywiezienie gruzu wraz z zagospodarowaniem odpadów