ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
04.04.2024 | Postępowanie 97/WZP/2024

Usługa podstawienia kontenera, załadowanie oraz wywiezienie gruzu wraz z zagospodarowaniem odpadów

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe 97WZP
  2. Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
  4. zał. nr 3 do zapytania ofertowego wzór Umowy
  5. Protokół postępowania 97WZP2024