Zapytanie ofertowe | Doposażenie placu zabaw przy ul. Dolnej w Warszawie poprzez zakup i montaż urządzenia huśtawka – bocianie gniazdo