ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
14.03.2022 | Postępowanie 91/WZP/2022

zaprojektowanie, wykonanie i montaż na terenie m.st. Warszawy, w parkach dzielnicy Śródmieście dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących budek lęgowych

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie Ofertowe

2. zał nr 1 do ZO OŚWIADCZENIE

3. zał nr 2 do ZO Kosztorys Ofertowy i zał nr 1 do Umowy

4. zał nr 3 do ZO Wzór umowy

5. Protokół z rozstrzygnięcia