komunikat 1 z dn. 20.03.2024 r. | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o wybraną koncepcję architektoniczną „Skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”