zał. nr 2, metodyka monitoringu | Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”