ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
19.03.2024 | Postępowanie 82/WZP/2024

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Umowa MIv2
  3. zał. nr 2, metodyka monitoringu
  4. załącznik nr 3
  5. Protokół 82WZP2024