Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług | Realizacja seansów kina plenerowego oraz organizacja stoisk promocyjnych Dzielnicy Wisła