Załącznik nr 3 Formularz kosztorysu_78WZP2024 | Realizacja seansów kina plenerowego oraz organizacja stoisk promocyjnych Dzielnicy Wisła