ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
19.03.2024 | Postępowanie 75/WZP/2024

Remont/modernizacja drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 11 obr 5-06-11 przy ul. Zaruskiego w Warszawie

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 75WZP2024
  2. Zal_1_ZO_oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Zal_2_ZO_OPZ
  4. Zal_3_ZO_ formularz oferty
  5. Zal_4_ZO_wykaz robót budowlanych
  6. Zal_5_wzor umowy
  7. protokół z wyboru_75WZP2024