KLAUZULA INFORMACYJNA_ | Wykonanie badań laboratoryjnych wody oraz osadu dennego (4 punkty) w Stawie Służewieckim wraz z opracowaniem raportu o stanie ekologicznym Stawu