ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.03.2023 | Postępowanie 72/WZP/2023

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2 – Metodyka monitoringu
  3. Załącznik nr 3 – wykaz gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
  4. Wzór umowy
  5. Protokół_72WZP2023