ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
05.04.2022 | Postępowanie 72/WZP/2022

Zakup i dostawa środków czystości, produktów toaletowych oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2022 r.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz oferty dost
  5. Protokół z rozstrzygnięcia