ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.01.2024 | Postępowanie 7/WZP/2024

Opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z pozyskaniem stosownych decyzji niezbędnych dla wykonania konserwacji zachowawczej wnętrza kielicha Fontanny Wielkiej w Ogrodzie Saskim w rejonie skrzyżowania ulic Fredry, Królewskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, na terenie działki nr ew. 24/28 z obrębu 5-03-04.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe.BES
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Umowa – Fontanna w Ogrodzie Saskim
  4. skan protokół roztrzygnięcia