Protokół z przeprowadzonego postępowania. | Kompleksowa usługa wymiany liny stop pala na obiekcie pływającym