Oświadczenie Wykonawcy | Kompleksowa usługa wymiany liny stop pala na obiekcie pływającym