ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
07.03.2023 | Postępowanie 67/WZP/2023

wykonanie remontu budynku Cafe Misianka usytuowanym w Parku Skaryszewskim I.J. Paderewskiego al. Waszyngtona 2/U1, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programem prac konserwatorskich

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 67WZP2023
  2. Załącznik nr 1 – ZZW Misianka PPK 07_2022
  3. Załącznik nr 2 – decyzja MWKZ
  4. Załącznik nr 3 – przedmiar Misianka
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  6. Załącznik nr 5  – formularz ofertowy
  7. Protokół z postępowania