ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.02.2022 | Postępowanie 67/WZP/2022

Adaptacja budowli piętrzącej na Kanale Sobieskiego dla potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załączniki do zapytania ofertowego
  3. Protokół z postępowania