OPZ – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego | Rozbiórka pawilonu wystawowego z punktem informacyjnym, demontaż konstrukcji, fundamentów i pozostałych elementów tworzących obiekt wraz z ich recyklingiem; ul. Marszałkowska 105