ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
31.03.2023 | Postępowanie 66/WZP/2023

Zaprojektuj i wybuduj – „Zielona Puławska – drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej”, BO nr 1099

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania – Wzór umowy
  3. Załącznik nr 4 do umowy – tabela elementów rozliczeniowych
  4. Załącznik nr 3 do Umowy KARTA NADZORU AUTORSKIEGO
  5. Załącznik nr 2 do zapytania _formularz-ofertowy
  6. Protokół z postępowania