skan umowy | Wykonanie ekspertyzy elementów drewnianych ławek miejskich typu warszawskiego