ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.03.2023 | Postępowanie 54/WZP/2023

Zakup i wymiana metalowej siatki ogrodzeniowej zabezpieczającej boisko przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie na terenie Parku Kopiec Powstania Warszawskiego

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zapytanie ofertowe_wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. Protokół z rozstrzygnięcia – unieważnienie