ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
02.02.2022 | Postępowanie 54/WZP/2022

Modyfikacja projektu, pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację dwóch projektów z budżetów partycypacyjnych: „Skwer Krasińskiego” – BP2018 nr 946 i „Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego – Psi Park” – BP2019 nr 955 oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie i przestrzennie rozwiązań projektowyc

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe 54WZP2022
  2. załącznik nr 1 do OZ_opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 do OZ_ wzór umowy
  4. załącznik nr 3 do OZ_ formularz oferty
  5. Załącznik nr 4 do ZO_wykaz osob
  6. Protokół z postępowania