ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.03.2022 | Postępowanie 51/WZP/2022

Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe_wersja dostępna

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2

4. Protokół z rozstrzygnięcia