43_WZP_2024-komunikat1_podpisany | Wykonanie i dostarczenie wydruków