ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
09.12.2022 | Postępowanie 364/WZP/2022

Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych należących do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2023 r

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe_zakup paliwa w 2023
  2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia paliwa 2023.docx
  3. Załącznik nr 2 wykaz pojazdów 2023.docx
  4. Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. Załącznik nr 3 formularz ofertowy 2023
  6. Załącznik nr 4 wykaz stacji paliw 2023
  7. Protokół364WZP2022