Zalacznik-nr-4-do-ZO-wzór-umowy | Remont 43 szt. tratw dla ptaków ustawionych na zbiornikach wodnych na terenie m.st. Warszawy oraz wykonanie 4 szt. nowych tratw