Zalacznik-nr-2-do-ZO-Lokalizacja zbiorników | Remont 43 szt. tratw dla ptaków ustawionych na zbiornikach wodnych na terenie m.st. Warszawy oraz wykonanie 4 szt. nowych tratw