Zalacznik-nr-1-do ZO- Formularz ofertowy | Remont 43 szt. tratw dla ptaków ustawionych na zbiornikach wodnych na terenie m.st. Warszawy oraz wykonanie 4 szt. nowych tratw