ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
24.11.2023 | Postępowanie 349/WZP/2023

Wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątku w postaci budowli mieszczących się w Parku Fosa i Stoki Cytadeli: akweduktu południowego oraz zachodniego i muru oporowego (kaponiery) w dzielnicy Żoliborz

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe
  2. zdjęcia budowli w Parku Fosa i Stoki Cytadeli
  3. wzór umowy
  4. oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia