protokół notesy_rotated | Wykonanie 500 szt. metalowych kubków emaliowanych ze znakowaniem wg projektu Zamawiającego oraz dostawą