ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
02.02.2023 | Postępowanie 34/WZP/2023

Wykonanie w latach 2023 ÷ 2024 bieżących prac utrzymaniowych zbiornika wodnego – Stawu w Parku na Książęcem wraz z terenem przyległym, położonych w rejonie al. J. Czapskiego i ul. Książęcej w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytania ofertowe zbiornik na Ksi___cem.BES
  2. Zał. nr 1 – Formularz oferty
  3. Zał. nr 2 – Formularz cenowy zbiornik na Książęcem 2023 r.
  4. Zał. nr 3 -Formularz cenowy zbiornik na Książęcem 2024 r.
  5. Zał. nr 4 – Wykaz usług
  6. Zał. nr 5 – OPZ
  7. Zał. nr 6 – proj. umowy
  8. Protokół z postępowania