ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
05.12.2022 | Postępowanie 337/WZP/2022

Zakup wraz z dostawą 50 sztuk filtrów prywatyzujących Fellowes Privascreen 23,8`dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2 -Formularz cenowy
  4. Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – umowa wzór
  6. Komunikat nr 1_337WZP2022
  7. Protokół z postępowania