Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy | Zakup elektronarzędzi na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy