Załącznik nr 5 – wzór umowy | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy