Załącznik nr 4 – OPZ | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy