Protokół z rozstrzygnięcia | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy