Załącznik nr 4 – wzór umowy | Zakup wraz z dostawą 2 sztuk Access Point Cisco C9120AXI-E wraz z kontraktem serwisowym