Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą 2 sztuk Access Point Cisco C9120AXI-E wraz z kontraktem serwisowym