ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
11.12.2023 | Postępowanie 324/WZP/2023

Zakup wraz z dostawą 2 sztuk Access Point Cisco C9120AXI-E wraz z kontraktem serwisowym

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe AP Cisco
  2. Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załącznik nr 2 -Formularz cenowy
  4. Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy