ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
03.11.2022 | Postępowanie 318/WZP/2022

Wykonywania badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrolne) z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2023 r. do 20.12.2023 r.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zał.1 formularz ofertowy
  3. zał.2 oświadczenie wykonawcy
  4. zał.3 brak podstaw wykluczenia
  5. zał.4 umowa
  6. protokół z rozstrzygnięcia_318WZP2022