ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
08 grudnia 2021 | Postępowanie 316/WZP/2021

Modyfikacja projektu, pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację dwóch projektów z budżetów partycypacyjnych: „Skwer Krasińskiego” – BP2018 nr 946 i „Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego – Psi Park” – BP2019 nr 955 oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie i przestrzennie rozwiązań projektowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 do OZ_opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 do OZ_ wzór umowy
  4. załącznik nr 3 do OZ_ formularz oferty
  5. Załącznik nr 4 do ZO_wykaz osob
  6. Komunikat nr 1
  7. protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 316wzp2021