ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22.11.2023 | Postępowanie 315/WZP/2023

Zakup i dostawa liny zbrojonej Ø 16 z przeznaczeniem na publiczne place zabaw.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do wniosku
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Protokół z przeprowadzonego postępowania