ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
02.11.2022 | Postępowanie 315/WZP/2022

Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do założenia książek obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – OPZ PRZEGLĄDY 2022
  3. Załącznik nr 2 do zapytania – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy
  5. wykaz obiektów 2022
  6. Protokół Nr sprawy 315WZP2022