Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia | Wykonanie przeglądu technicznego 2 łodzi motorowych wraz z naprawą wyposażenia i serwisem silników