Załącznik nr 2 – formularz ofertowy | Wykonanie przeglądu technicznego 2 łodzi motorowych wraz z naprawą wyposażenia i serwisem silników