Protokół 314WZP2023 | Wykonanie przeglądu technicznego 2 łodzi motorowych wraz z naprawą wyposażenia i serwisem silników