ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
03.11.2022 | Postępowanie 313/WZP/2022

Wykonanie remontu budynku Cafe Misianka usytuowanym w Parku Skaryszewskim I.J. Paderewskiego al. Waszyngtona 2/U1, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programem prac konserwatorskich

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie remont Misianki
  2. Załącznik nr 1 – ZZW Misianka PPK 07_2022
  3. Załącznik nr 2 – decyzja MWKZ
  4. Załącznik nr 3 – przedmiar robót
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy Misianka
  6. Załącznik nr 5 – formularz ofertowy_
  7. Protokół Nr sprawy 313WZP2022