Załacznik nr 5 – Trasa | Przewiezienie 6 kontenerów morskich oraz 2 kontenerów plażowego i wystawienniczego, przygotowanie miejsca pod postawienie kontenerów oraz rozładowanie ich w nowej lokalizacji w Porcie Czerniakowskim